Reparació de planxa, massilla, restauració i imprimació – Pontiac Firebird

A l’anterior capítol vam veure com va ser necessari primer de tot identificar els danys en el vehicle per poder començar a reparar la xapa i totes i cadascuna de les peces del cotxe.

En els capítols 2 al 5 de la sèrie de reparació del Pontiac Firebird, veurem des de la reparació de la planxa fins a la imprimació del cotxe.

T1 C2 Vehicle reparació

Com hem dit, després d’identificar bé on realitzar les reparacions, el següent pas és la reparació de la part de la xapa del cotxe mitjançant l’ús de massilles reparadores aconseguim la uniformitat i la consolidació de la forma inicial del cotxe.

T1 C3 Peces reparació

En aquest capítol podràs veure com es restaura tant els plàstics, com la fibra del cotxe. S’utilitzen diferents tècniques de reparació, així com de restauració, pel que podríem dir que és una feina realment artesanal.

T1 C4 Vehicle imprimació i guia

Molts cops el procés d’imprimació és un procés al qual alguns tallers no presten molta atenció. Però és de vital importància que aquest pas es faci correctament a fi que pateixi un menor desgast en el futur i per tant la pintura resisteixi molt més el pas del temps.

T1 C5 Peces imprimació i guia

Seguim amb el procés de la imprimació, en aquest cas de totes i cadascuna de les peces del cotxe. Fixeu-vos especialment en l’especejament de totes i cadascuna d’elles. És un treball molt laboriós!

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search